Skip to content

Oświadczenie o powierzchni

W cenach poprawnego rozliczenia potrzebujemy Twoje oświadczenie o powierzchni

Masz pytania? Napisz do nas!

Oświadczenie o powierzchni użytkowej

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany(a)…………………….…………………………………………………………………………

zamieszkały(a): kod pocztowy: ……………………… miejscowość…………………………….

ulica: …………………………………………………nr domu ……………. nr mieszkania …………..

legitymizujący(a) się dowodem osobistym (seria i numer): ……………………..

pesel:…………………………………………………………..

oświadczam, co następuje:

  1. powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego zlokalizowanego

w miejscowości…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. wynosi ……………. m2 w tym pokoje i kuchnia zajmują łącznie ….………… m2 ,

  1. budynek posiada następujące wyposażenie techniczne (podkreślić

właściwe)

  1. a) instalacja elektryczna
  2. b) instalacja gazowa
  3. c) ścieki odprowadzane do zbiornika
  4. d) woda z wodociągu/ własny zbiornik
  5. e) centralne ogrzewanie
  6. d) inne ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

oświadczam, że: jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej

za złożenie fałszywego

oświadczenia.

miejscowość:…………………………………………………………………………………………………..

data: …………………………………………………

………………………………………….. ….. …….………    ……………………………………………………………

(podpis osoby przyjmującej oświadczenie)     (podpis osoby składającej oświadczenie)

art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach

mieszkaniowych (dz. u. nr 71, poz. 734,z

pózn. zm, z 2011 r. nr 106 poz. 622 „właściciel domu

jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do

wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokumenty albo oświadczenie

o wielkości powierzchni użytkowej,

w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu

technicznym domu.”

Wersja do pobrania

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Obsługujemy Was do 100 km od Warszawy, w wyjątkowych sytuacjach również dalej. Zachęcany do zadawania pytań. Czekamy na Was Pn-Pt 9-15.

Po podaniu danych skontaktujemy się z Tobą.

Uzupełnienie powyższych pól stanowi zgodę na otrzymanie od R24 z siedzibą Warszawie oferty dotyczącej zamówienia. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Dla szybko działających dołączymy kartę rabatową z którą
zamówisz 5% TANIEJ
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Czas minął, ale możesz skorzystać z kuponu dla udostępniających :) WYCEŃ Z POZIOMU ZAKŁADKI KONTAKT
Po podaniu danych skontaktujemy się z Tobą w celu stworzenia idealnej dla Ciebie oferty

Uzupełnienie powyższych pól stanowi zgodę na otrzymanie od R24 z siedzibą Warszawie oferty dotyczącej zamówienia. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Rabaty nie łączą się.

Rezerwacja krótkiego spotkania

Zarezerwuj krótkie spotkanie z naszym przedstawicielem.
Nie zajmiemy Ci więcej niż 8 minut.

Przywieziemy wzorniki.
Powiesz nam czego potrzebujesz.

Po spotkaniu przygotujemy i wyślemy na @ specjalnie przygotowaną dla Ciebie OFERTĘ

Uzupełnienie powyższych pól stanowi zgodę na otrzymanie od R24 z siedzibą Warszawie oferty dotyczącej zamówienia. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Po podaniu swoich danych skontaktujemy się z Tobą. Stworzymy i wyślemy atrakcyjną dla Ciebie ofertę.

Uzupełnienie powyższych pól stanowi zgodę na otrzymywanie od R24 z siedzibą Warszawie newslettera zawierającego treści marketingowe dotyczące oferty firmy. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.